Exod 25

1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
2„Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.
3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă;
4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire şi păr de capră;
5piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;
6untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
7pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umărar) şi pieptar.
8Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.
9Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”
10Să facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de două coturi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
11Să-l poleieşti cu aur curat, să-l poleieşti pe dinăuntru şi pe din afară, şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
12Să torni pentru el patru verigi de aur, şi să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi deoparte şi două verigi de cealaltă parte.
13Să faci nişte drugi de lemn de salcâm, şi să-i poleieşti cu aur.
14Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului;
15drugii vor rămâne în verigile chivotului, şi nu vor fi scoşi din ele.
16Să pui în chivot mărturia, pe care ţi-o voi da.
17Să faci un capac al ispăşirii de aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.
18Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut, la cele două capete ale capacului ispăşirii;
19să faci un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceştia ieşind din capacul ispăşirii la cele două capete ale lui.
20Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii, şi cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.
21Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în chivot să pui mărturia, pe care ţi-o voi da.
22Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
23Să faci o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi, lăţimea de un cot, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
24S-o poleieşti cu aur curat, şi să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
25Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur.
26Să faci pentru masă patru verigi de aur, şi să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei.
27Verigile să fie lângă pervaz, şi în ele se vor vârî drugii ca să ducă masa.
28Drugii să-i faci din lemn de salcâm, şi să-i acoperi cu aur; şi ei vor sluji la ducerea mesei.
29Să-i faci farfurii, căţui, potire şi ceşti, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat.
30Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.
31Să faci un sfeşnic de aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.
32Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte, şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
33Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.
34Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
35Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub alte două braţe, şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe, care ies din sfeşnic.
36Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.
37Să faci cele şapte candele, care vor fi puse deasupra, aşa ca să lumineze în faţă.
38Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat.
39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
40Vezi să faci după chipul, care ţi s-a arătat pe munte.

Gânduri legate de Exodul 25

În acest capitol, Dumnezeu cere poporului Său să dăruiască o parte din ceea ce Israel a primit de la egipteni. Aceste daruri proveneau din inima oamenilor, oferite gratis din ceea ce aveau mai bun. Israeliții au oferit totul cu generozitate pentru a avea un loc în care Dumnezeu ar putea sălășlui și unde s-ar fi putut întâlni cu El. Oferi ce ai tu mai bun lui Dumnezeu: resursele, timpul și puterea ta?

Când oamenii construiau cortul din pustie, îl construiau „după modelul” pe care Dumnezeu L-a arătat lor. Acest cort de pe pământ era un „model” al „lucrurilor cerești” (Evrei 9:23, 24). A fost construit ca și o copie a originalului din cer. (GC 414; Evrei 8:2). În acest cort pământesc oamenilor li s-au spus adevărurile despre sacrificiul lui Hristos și finalul controversei dintre Hristos și Satana. Slujim unui Dumnezeu care Și-a dorit înntodeauna să dezvăluie planul de răscumpărare poporului Său. Putem fi etern recunoscători că slăvim un Dumnezeu real care continuă și astăzi să fie Avocatul, Salvatorul și Judecătorul nostru în sanctuarul din cer.

Michael Hasel

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.