Exod 24

1Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu, şi şaptezeci de bătrâni ai lui Israel, şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ.
2Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.”
3Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.”
4Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui, şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
5A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, şi să junghie tauri ca jertfe de mulţumire.
6Moise a luat jumătate din sânge, şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7A luat cartea legământului, şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”
8Moise a luat sângele, şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
9Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel.
10Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui.
11El nu Şi-a întins mâna împotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au mâncat şi au băut.
12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte, şi rămâi acolo. Eu îţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile, pe care le-am scris pentru învăţătura lor.”
13Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i slujea: şi Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu.
14El a zis bătrânilor: „Aşteptaţi-ne aici, până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.”
15Moise s-a suit pe munte, şi norul a acoperit muntele.
16Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai, şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.
17Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
18Moise a intrat în mijlocul norului, şi s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Gânduri legate de Exodul 24

Moise a scris toate cuvintele lui Dumnezeu în cartea jurământului. Aceasta este prima „carte” menționată ca fiind scrisă, deși mai devreme, în Exod 17:14, Moise este instruit de Dumnezeu să scrie evenimentele legate de Refidim și atacul Amaleciților. Cum s-a întâmplat asta? Faptul că alfabetul a fost introdus pentru prima data în Peninsula Sinai în jurul anului 1600-1550 î. Hr., i-au oferit lui Moise acces la ultimele dezvoltări în domeniul scrisului. Alfabetul proto-sinaic a fost o revelație în domeniul comunicării scrise care ar putea fi echivalentul inventării presei scrise sau internetului. De fapt, Moise ar fi putut scrie primele 5 cărți ale Bibliei în tot acest timp. Din cauza acestei inovații de limbaj, nu ar fi existat un timp mai potrivit pentru Dumnezeu să-Și așeze legământul în scris.

Moise este invitat la muntele Domnului să-și reprezinte poporul. Slava lui Dumnezeu astăzi se odihnește în sanctuarul Său prin Isus care mijlocește pentru noi. Suntem invitați să aducem cererile noastre în fața Sa pentru ca Isus, mijlocitorul nostru, să primească pentru noi ceea ce Dumnezeu a promis.

Michael Hasel

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.