Exod 23

1Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.
2Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.
3Să nu părtineşti pe sărac la judecată.
4Dacă întâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă.
5Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.
6La judecată, să nu te atingi de dreptul săracului.
7Fereşte-te de o învinuire nedreaptă, şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat.
8Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi, şi sucesc hotărârile celor drepţi.
9Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
10Timp de şase ani, să semeni pământul, şi să-i strângi rodul.
11Dar în al şaptelea, să-i dai răgaz, şi să-l laşi să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne, să mănânce fiarele de pe câmp. Tot aşa să faci cu via şi măslinii tăi.
12Timp de şase zile, să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle.
13Să păziţi tot ce v-am spus, şi să nu rostiţi numele altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieşind din gura voastră.
14De trei ori pe an, să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea.
15Să ţii sărbătoarea azimilor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.
16Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale.
17De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeu.
18Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; şi grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa.
19Să aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pârga celor dintâi roade ale pământului.
20Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, şi să te ducă în locul, pe care l-am pregătit.
21Fii cu ochii în patru înaintea Lui, şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.
22Dar dacă vei asculta glasul Lui, şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.
23Îngerul Meu va merge înaintea ta, şi te va duce la Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Canaaniţi, Heviţi şi Iebusiţi, şi-i voi nimici.
24Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, şi să nu le slujeşti; să nu te iei după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le nimiceşti cu desăvârşire, şi să le dărâmi capiştele.
25Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.
26Nu va fi în ţara ta nici femeie care să-şi lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin.
27Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge, şi voi face ca toţi vrăjmaşii tăi să dea dosul înaintea ta.
28Voi trimite viespile bondăreşti înaintea ta, şi vor izgoni dinaintea ta pe Heviţi, Canaaniţi şi Hetiţi.
29Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie şi să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp.
30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei creşte la număr şi vei putea să intri în stăpânirea ţării.
31Îţi voi întinde hotarele de la marea Roşie până la marea Filistenilor, şi de la pustie până la Râu (Eufrat). Căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii ţării, şi-i vei izgoni dinaintea ta.
32Să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor.
33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti împotriva Mea; căci atunci ai slujii dumnezeilor lor, şi aceasta ar fi o cursă pentru tine.”

Gânduri legate de Exodul 23

Pentru că Dumnezeu este drept, El își cheamă oamenii să fie drepți și cinstiți în relațiile dintre ei. În cea de-a noua poruncă, „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”, poporul Israel este avertizat că acest ordin nu este limitat doar la comportamentul într-o curte de judecată. În interacțiunile noastre de zi cu zi nu ar trebui să existe mărturisirea falsă, bârfa sau încurajarea altora de a răspândi calomnii. Nu ar trebui să urmăm mulțimea și să fim influențați de presiunea grupului, ci trebuie să fim înntodeauna apărători ai dreptății.

Dacă poporul Israel îi rămâne credincios lui Dumnezeu, El își va trimite îngerul, pe Hristos, să meargă înaintea lor. Legământul de la muntele Sinai se încheie cu promisiunea intervenției lui Dumnezeu în bătăliile purtate de poporul Israel pentru a cuceri Canaanul. Israel este asigurat că Dumnezeu însuși va trimite frica Sa înaintea lor și îi va distruge prin a trimite viespi pentru a alunga națiunile canaanite. În această promisiune de eliberare, Israel este instruit să aibă încredere în Dumnezeu și în munca pe care El o va aduce la îndeplinire.

Adesea în viața noastră căutăm să facem ceea ce Dumnezeu dorește să facă pentru noi. Suntem dispuși să avem încredere în El că va merge înaintea noastră pentru ca noi să fim martori a faptelor Sale pline de slavă?

Michael Hasel

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.