Exod 22

1Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată.
2Dacă hoţul este prins spărgând, şi e lovit şi moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor faţă de el;
3dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor faţă de el. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut rob, ca despăgubire pentru furtul lui;
4dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar, sau oaie, se găseşte încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi.
5Dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie, şi îşi lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul şi via lui.
6Dacă izbucneşte un foc şi întâlneşte mărăcini în cale, şi arde grâul în snopi sau în picioare, sau câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire deplină.
7Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare, şi le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoţul trebuie să întoarcă îndoit, dacă va fi găsit.
8Dacă hoţul nu se găseşte, stăpânul casei să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu, ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său.
9În orice pricină de înşelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină, sau un lucru pierdut, despre care se va zice: ,Uite-l!’ – pricina amândoror părţilor să meargă până la Dumnezeu; acela, pe care-l va osândi Dumnezeu, trebuie să întoarcă îndoit aproapelui său.
10Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie, sau un dobitoc, oarecare să i-l păstreze, şi dobitocul moare, îşi strică un mădular, sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva,
11să se facă un jurământ în Numele Domnului între cele două părţi; şi cel ce a păstrat dobitocul, va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său; stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta, şi celălalt nu va fi dator să i-l înlocuiască.
12Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator faţă de stăpânul lui să i-l înlocuiască.
13Dacă dobitocul a fost sfâşiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă, şi nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâşiat.
14Dacă un om împrumută altuia o vită, şi vita îşi strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui s-o plătească.
15Dacă stăpânul e de faţă, nu i-o va plăti. Dacă vita a fost dată cu chirie, preţul chiriei va fi de ajuns.
16Dacă un om înşeală pe o fată nelogodită, şi se culcă cu ea, îi va plăti zestrea şi o va lua de nevastă.
17Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei cuvenite fetelor.
18Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.
19Oricine se culcă cu un dobitoc, să fie pedepsit cu moartea.
20Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur, să fie nimicit cu desăvârşire.
21Să nu chinuieşti pe străin, şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
22Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.
23Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele;
24mânia Mea se va aprinde, şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve, şi copiii voştri vor rămâne orfani.
25Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar, şi să nu ceri camătă de la el.
26Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui;
27căci este singura lui învelitoare, este haina cu care îşi înveleşte trupul: cu ce are să se culce? Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.
28Să nu huleşti pe Dumnezeu, şi să nu blestemi pe mai marele poporului tău.
29Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga secerişului tău şi a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut din fiii tăi.
30Să-Mi dai şi întâiul născut al vacii tale şi al oii tale; să rămână şapte zile cu mama sa, iar în ziua a opta să Mi-l aduci.
31Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi. Să nu mâncaţi carne sfâşiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncaţi la câini.

Gânduri legate de Exodul 22

În primele 15 versete avem o continuare a legilor privind bunurile personale. Aceste legi reprezintă o elaborare a poruncii a opta „Să nu furi.” Dumnezeu a vrut ca copiii lui Israel să primească exemple clare ca să înțeleagă pe deplin ce presupune această lege.

Deasemenea, acest capitol promovează considerația și protecția față de străini, văduve și orfani. Dumnezeu vrea să Își asigure poporul că se va avea grijă de cei mai defavorizați dintre ei. O inscripție a fost găsită în Khirbet Qeiyafa, în Israel, iar aceasta este cel mai vechi text evreiesc descoperit vreodată. Un cercetător crede că ar fi fost vorba de o dispoziție dată pentru a avea grijă de văduve și orfani, în timp ce alt cercetător crede că are legătură cu stabilirea monarhiei. Dacă prima interpretare este corectă atunci avem un bun exemplu a acestei credințe din istoria Israelului; dacă a doua este corectă, atunci avem dovada fizică de la schimbarea teocrației către un rege uman.

Acest pasaj ridică multe probleme importante despre grija noastră față de cei nevoiași și despre loialitatea noastră. Cei care Îl urmează pe Dumnezeu ca fiind autoritatea supremă, vor avea grijă de cei săraci și mai puțin norocoși.

Michael Hasel
Southern Adventist University

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.