Efeseni 4

1Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o,
2cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,
3şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.
7Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.
8De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”
9Şi acest: „S-a suit”, ce înseamnă decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului?
10Cel ce S-a pogorât, este acelaşi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
17Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor,
18având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.
19Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare, şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.
20Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;
21dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi,
22cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
23şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,
24şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
25De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
26„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră,
27şi să nu daţi prilej diavolului.
28Cine fura, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
29Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
30Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
32Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Gânduri legate de Efeseni 4

Efeseni 4 începe și se termină cu apeluri către membrii bisericii de a avea grijă unul de celălalt(versetele 1-3, 32). Între aceste apeluri de a ne iubi unii pe alții, Pavel oferă o bază puternică pentru ideea că ar trebui să căutăm și să hrănim unitatea în biserică. El începe cu lista celor șapte de ”un”: este un singur trup, un singur Duh, o singură speranță, un Domn(Isus Hristos), o credință, un botez, un Dumnezeu și Tată(versetele 4-6). Noi suntem legați împreună prin aceste realități spirituale. Noi chiar suntem uniți.

Chiar dacă unitatea este o certitudine teologică are nevoie de muncă grea. Așa că noi ar trebui să căutăm să păstrăm „unirea Duhului”(versetul 3). O cale pentru a face aceasta este a fi o parte activă a trupului lui Hristos(versetele 7-16). Fiecare membru are darul lui și ar trebui să contribuie la sănătatea lui(versetele 7, 16). Și toți ar trebui să beneficieze de munca apostolilor, profeților, evangheliștilor, pastorilor și învățătorilor(versetul 11). Acestea, ca ligamentele și tendoanele corpului, au o funcție de unitate ajutându-ne să creștem împreună în Hristos care este Capul trupului(versetele 13, 15).

El merge mai departe la apelul lui final de a fi „buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul”(versetul 32), le spune să evite răutatea vieților lor înainte de a fi creștini(versetele 17-24) și să evite furia și cuvintele dure pentru ca să dea har celor care îi aud(versetele 25-31).

Acest capitol este ușor de citit în întregime atunci când când lucrurile sunt liniștite. Este mult mai provocator și important de a fi citit când devenim implicați într-un conflict. Îți vei aminti tu astăzi să experimentezi unitatea trupului lui Hristos pentru care El a murit?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.