Efeseni 3

1Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor…
2 (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.
3Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte.
4Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6Că adică Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.
8Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,
9şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
10pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
11după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.
12În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.
13Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).
14…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,
17aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea;
19şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,
21a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Gânduri legate de Efeseni 3

Sunt întotdeauna încurajat când aud membrii bisericii spunând lucruri pozitive despre biserică. Cu toate acestea, cei mai entuziaști dintre noi cu siguranță se încadrează în mărturia exuberantă a lui Pavel despre biserică în Efeseni 3.

Pavel începe un raport al rugăciunii pentru credincioșii din Efes(versetul 1, 1:15-23) dar încheie pentru a discuta despre minunata creație a bisericii lui Dumnezeu(versetele 2-13) înainte de a completa raportul rugăciunii(versetele 14-21). De-a lungul drumului înțelegem lucrurile importante despre planul sau slujirea lui Dumnezeu:

• În eternitate, Dumnezeu a conceput „misiunea” sau „planul” pentru biserica (versetele 3-5, 9, 11)
• Prin moartea și învierea lui Isus, planul ascuns este „realizat”(versetele 11, 2:11-22)
• Prin revelație Pavel învață „misiunea” bisericii și faptul uimitor că neamurile trebuie să facă parte din ea(versetele 3-6)
• Pavel participă la împărtășirea vești bune a „bogățiilor nepătrunse ale lui Hristos” ca predicator la neamuri (versetele 8-9)
• Cu multe câștiguri în Isus biserica se compune atât din iudei cât și din neamuri „pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”(versetul 10), anunțând venirea osândei(6:10-20). Planul de a uni toate lucrurile în Hristos(1:10) este în curs de desfășurare și timpul este scurt.

Acestă înțelegere a bisericii îl motivează pe Pavel să se roage pentru acei credincioși din vechime. De ce nu ți-l imaginezi rugânduse rugăciunea sinceră din versetele 14-21 pentru tine? De ce nu ți-l imaginezi rugându-se ca tu că fi „plin de toată bunătatea lui Dumnezeu”(versetul 19) și să participi pe deplin la uimitoarea slujire a biserici unificate?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.