Efeseni 2

1Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,
2în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
3Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
4Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
6El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,
7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.
8Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
9Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
11De aceea voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
12aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.
14Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Gânduri legate de Efeseni 2

”Dar Dumnezeu…” Aceste cuvinte trebuie să fie cele mai pline de speranță pentru făptura umană. În versetele 1-10 Pavel descrie trecutul sever al publicului lui. Împărtășind starea întregi omeniri, acolo au fost câteva rebeliuni împotriva lui Dumnezeu, viețile lor fiind dominate de păcat și de Satana(versetele 1-3). „Dar Dumnezeu…” Și ce a făcut Dumnezeu pentru ei și pentru noi? 1) El ne-a înviat cu Hristos – învierea lui Hristos este a noastră; 2) El ne-a ridicat cu Hristos – Urcarea lui Hristos este a noastră; 3) În cer ne-a așezat cu Hristos – încoronarea lui Hristos este a noastră (versetele 4-7). Noi nu suntem simpli spectatori ai evenimentelor schimbătoare a universului. Dumnezeu ia aceste acțiuni remarcabile nu pentru că am merita ci datorită harului său(versetele 8-9) și El dorește ca credincioșii să trăiască în solidaritate cu Isus și să facă „fapte bune”(versetul 10).

Dacă versetele 1-10 ne învață să trăim în solidaritate cu Isus, versetele 11-22 ne învață să trăim în solidaritate cu ceilalți ca parte a Bisericii Lui. Moartea lui Isus are benificii atât vericale prin stabilirea realației cu Dumnezeu(versetele 1-10) cât și orizontale prin întărirea relației noastre cu ceilalți(versetele 11-22). Prin Crucea sa, Isus distruge tot ceea ce desparte neamurile credincioase de evrei incluzând folosirea greșită a legii pentru a lărgii abisul(versetele 11-18). Dar Isus construiește ceva uimitor, un nou templu compus de credincioși. Neamurile excluse de la închinarea din templul sacru se unesc cu evreii credincioși și devin una. Și noi de asemenea devenim parte din biserica lui Dumnezeu, „un templu a lui Dumnezeu”(versetele 19-22).

Prin harul lui Dumnezeu tu ai privilegiul de a trăi această zi prin unire cu Isus și urmașii credincioși.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.