Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus:
2Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.
3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.
4În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,
6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.
7În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
8pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
9căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi,
10ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.
11În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,
12ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre); aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
14şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
15De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
17Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

Gânduri legate de Efeseni 1

Cineva a descris Efeseniii ca Alpi Noului Testament. Ghidul nostru alpinist, apostolul Pavel, ne duce pe o urcare rapidă. Noi suntem repede rămași fără suflare și uimiți de perspectivele care ni se deschid.

Versetele 1-14 sunt ca o hartă a muntelui care identifică vârfurile din orizont, în timp ce Pavel ne orientează către locul privilegiat în peisajul vast al planului de salvare. Scenariul acoperă toată deschiderea istorii salvării de la eternitatea trecută prin harul lui Dumnezeu plină de acțiune în Hristos până la eternitatea viitoare. Răscumpărarea credincioșilor lui Dumnezeu este înrădăcinată în inițiativa divină „înainte de întemeierea lumii”(versetul 4) care acum lucrează în viețile noastre(vezi versetele 7-8; 13-14). Acestea strategii pre-creeate vor fi realizate pe deplin la sfârșitul timpului când planul lui Dumnezeu va fi îndeplinit(versetele 9-10). După „toate lucrurile din ceruri și de pe pământ” vor fi unite „iarăși în Hristos” și planul lui Dumnezeu pentru „împlinirea vremii” va fi îndeplinit(versetul 10). După, noi vom experimenta pe deplin planul misterios al lui Dumnezeu(versetul 9). Totuși, în prezent, putem fi siguri că extraordinarul Hristos și-a centrat salvarea în care stăm într-o parte importantă a planului lui Dumnezeu pentru a răscumpăra „toate lucrurile”.

Fiind pe vărful muntelui, ești inspirat să mulțumești Creatorului. În versetele 15-19 Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu și el se roagă ca credincioșii să experimenteze salvarea pe care Dumnezeu a plănuit-o pentru ei. Și ne găsim făcând un alt pas de urcare cum el ne arată spre cel înviat, înălțat, încorolat Hristos care stăpânește peste toate puterile în toate timpurile(versetele 20-23).

Trăiește acestă zi pe vărful muntelui”

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.