Cine ne va arăta fericirea ?

01-sermon-on-the-mount-1800

Întrebarea îi aparține lui David, care se face atât ecoul vremii, cât și al tuturor oamenilor care au auzit de cea mai înalta forma de împlinire a sufletului și duhului, când desăvârșirea devine nu numai accesibilă dar și asimilată. Răspunsul psalmistului la căutarile sterile ale unora, este plin de frumusețe, având valențe profetice – „Eu însă zic: Fă să răsară peste noi lumina Feței Tale, Doamne!”

Și iată-ne printre măslini urcând spre locul unde fericirea ni se va descoperi, cu aceeași forță cu care au fost făcute cerurile și pământul. Lumina venise și întunericul n-a biruit-o, făcând loc fericirii pentru oricine crede în valorile divine. Din relatarile evangheliștilor, Isus s-a adresat ucenicilor, lor, cei care mai târziu, aveau să ducă fericirea până la marginile pământului.

Să ne aducem aminte cât este de ușor să atingi inefabila fericire când rămâi cu Cel care are cuvitele vieții veșnice :

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!
Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiați!
Ferice de cei blînzi, căci ei vor moșteni pămîntul!
Ferice de cei flămînzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împãrãția cerurilor!
Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vã vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!”

Fericirea își are izvorul în propria înțelegere a vieții, a aspirațiilor pe care le-ai acceptat în raport cu atingerea lor și mai ales, din disponibilitatea de a fi cu Isus. Domnul ne asigură că fericirea ne va însoți în fiecare clipă, chiar și în cele mai grele încercări și prigoniri.

De la ieslea din Betleem până pe muntele numit al Măslinilor, unde ucenicii priveau spre cer cum se înălța Cel ce venise, am fost martorii descoperirii, clipă de clipă, a fericirii așa cum numai un Demnezeu adevarat o poate face.

Ești un înțelept căutător de adevăr și eternitate ? Din misteriosul Orient, sau din prea arogantul Occident, steaua te va călăuzi, nu în opulența palatelor de la Ierusalim ci în locul fericirii lângă păstori, în fața pruncului născut ca cel mai mare dar pentru omenire. Ești un neprihănit nelipsit de la Templu, un stăruitor căutător de desăvârșire ? Așteaptă în Biserică pentru că Dumnezeu îți va face cunoscut fericita lui mântuire. Dacă ești un isdraelit fără vicleșug sa fii sigur, că ochii Lui se vor opri cu dragoste peste rugăciunile tale spuse sub smochin. Ești vameș sau sutaș, orb sau lepros, fariseu sau prozelit, evreu sau grec ? – fericirea este arătată și oferită cu cea mai profundă dragoste. Și pentru ca toate acestea să treacă dincolo de cuvinte, pe dealul Căpățânii, Hristos plătea cu sângele Său, dreptul de a fi fericiți. Este dreptul nostru de a ne bucura de fericire, după neagra noapte a atâtor milenii de așteptare în universul vinovăției adamice.

Și pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu : „Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!” Iată fericirea pe care i-o doresc Ierusalimului !

Daniel TURTURICĂ

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.