Devotional 2015

15
ian.

Redeșteptări religioase (2)

Nu ne vei înviora iarăși, ca să se bucure poporul Tău în Tine? (Psalmii 85:6) Asistăm în zilele noastre la două tipuri de redeşteptări religioase: pe de o parte sunt redeşteptările ce se întemeiază pe mărturiile unor oameni şi ale […]

14
ian.

Redeșteptări religioase (1)

Împăratul… a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul, şi să păzească poruncile, învăţăturile şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui. (2 Împărați 23:3) Versetul acesta consemnează una dintre cele mai mari redeșteptări din […]

13
ian.

Inegalabilul Domn Hristos (2)

Pilat le-a zis: “Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii… “Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.” (Matei 27:22,25) Hristos nu ne-a pus niciodată la dispoziţie posibilitatea […]

12
ian.

Inegalabilul Domn Hristos

Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: “Eşti Tu împăratul iudeilor!” “Da” i-a răspuns Isus „sunt.” (Matei 27:11) În ce priveşte raportarea noastră la Hristos, nu există o poziţie neutră. Răspunsul este fie un „da” răspicat, fie un „nu” […]

11
ian.

Să ne lăudăm cu crucea

În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine și eu, faţă de lume (Galatenl 6:14) Crucea reprezintă apogeul lucrării Domnului […]

10
ian.

O stâncă de cădere (2)

Pentru că, întrucât n-au cunoscut nepriănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire o lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. (Romani 10:3) Pentru orice om de pe planetă, […]

09
ian.

O stâncă de cădere (1)

După cum este scris: „lată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine. (Romani 9:33) Mântuirea se realizează pe calea crucii lui Hristos. Drumul […]

08
ian.

Intimidare sau pătășie?

Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit (Efeseni 5:1,2) Cu multă vreme în urmă, Thomas a Kempis a scris faimoasa lucrare Imitatio Christi [Urmarea lui Hristos], care a fost […]

07
ian.

Socotit neprihănit

Pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. (Romani 4:5) Când au citit versetul acesta, unii au tras concluzia că faptele bune […]

06
ian.

Mai întâi neprihănirea apoi pacea

În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam…, care l-a binecuvântat…, care, după însemnarea numelui său, este întâi „Împărat al neprihănirii”, apoi şi „Împărat al Salemului”, adică „Împărat al păcii. (Evrei 7:1,2) Biblia […]

1 35 36 37