Devotional 2015

21
dec.

Stăpânirea omului peste pământ (2)

Ce este omul, ca să te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. (Psalmii 8:4,5) Locuitorii planetei Pământ se află […]

20
dec.

Stăpânirea omului peste pământ (1)

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său… şi… le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste… orice vieţuitoare.” (Geneza 1:27,28) Atunci şarpele a zis femeii: «Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua […]

19
dec.

La revenirea lui Hristos

Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ? (Luca 18:8) În textul acesta, sunt afirmate două adevăruri. în primul rând, este afirmată certitudinea lui Dumnezeu: „Când va veni Fiul omului”, iar în al doilea rând, incertitudinea […]

18
dec.

Multe locașuri

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri… Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. (Ioan 14:2) Există un rai pregătit pentru poporul lui Dumnezeu. Domnul Hristos era sigur de lucrul acesta. Evanghelia veşnică anunţă o astfel de împlinire glorioasă, […]

17
dec.

Destinaţia: Împărăţia lui Dumnezeu

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33) În 1934, eram student şi aveam bani puţini. Munceam ca ospătar la organizaţia studenţească pentru a mă întreţine, în […]

16
dec.

O speranţă deplină

Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde. (Evrei 6:11) Avem convingerea că viitorul ne rezervă mai mult decât ne poate oferi viaţa aceasta. Noi refuzăm să sacrificăm realităţile […]

15
dec.

Hristos, speranţa noastră

Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. (Tit 2:13) Când Domnul Hristos este Speranţa noastră, credem într-o altfel de viaţă, în care va fi posibilă desăvârşirea în toate privinţele, în care vom fi […]

14
dec.

De partea lui Dumnezeu

Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. (Psalmii 119:10) Primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când stăm în faţa cerinţelor lui Dumnezeu este să ne hotărâm cât de […]

13
dec.

Un caracter de neclintit

Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clâtina cerurile şi pământul se va zgudui din temelia lui. (Isaia 13:12,13) Cu toţii am cunoscut creştini de neclintit în credinţa […]

12
dec.

Curajoși în slujba adevărului

Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul. (Efeseni 6:14) Unul dintre personajele lui Bunyan din Călătoria pelerinului poartă numele „Curajosul în slujba adevărului”. El spune: „Omul care are o astfel de sabie, dacă e în stare să o poarte […]

1 2 3 37