Devotional 2015

31
dec.

Să ne numărăm bine zilele!

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă! (Psalmii 90:12) O mare problemă a vieţii este trecerea timpului şi goana contra cronometru. Anul se apropie de încheiere şi ne dăm seama că a trecut mult prea […]

30
dec.

Atât de puţin timp

Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. (Eclesiastul 12:1) Am aflat de curând de un filmuleţ despre soarta unui om care nu a avut niciodată timp pentru Dumnezeu. în prima imagine, era înfăţişat în copilărie, jucându-se cu o […]

29
dec.

Tot timpul din lume

Omul – zilele lui sunt ca iarba… Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El. (Psalmii 103:15,17) Avem atât de puţin timp! Şi totuşi, dacă vrem, avem destul timp ca să îl aşteptăm pe Domnul […]

28
dec.

Semănatul și seceratul

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7) Domnul Hristos a venit ca să distrugă lucrările Diavolului şi să îl înfrângă. El ne-a răscumpărat cu adevărat. Satana nu mai […]

27
dec.

„Acum are loc judecata” (2)

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. (Ioan 3:19) Dumnezeu îşi va pune în cele din urmă pecetea pe decizia pe care o vom lua în ceea […]

26
dec.

„Acum are loc judecata” (I)

Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stâpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. (Ioan 12:31) Textul de astăzi face parte dintr-un pasaj în care este consemnată venirea unor greci care au cerut să-L vadă pe Isus. Ei au cerut […]

25
dec.

„Un copil ni s-a născut”

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat… îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. (Isaia 9:6) Cu ocazia fiecărei sărbători a Naşterii Domnului, primim vestea că ni S-a născut „un Fiu”, […]

24
dec.

Mărturisește-L pe Hristos!

De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. (Matei 10:32) Versetul acesta face parte din învăţăturile date de Domnul Hristos ucenicilor în scopul încurajării lor în faţa […]

23
dec.

Cunoaștem voia Lui și o împlinim

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. (Ioan 7:17) Singura condiţie pentru a cunoaşte personal adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu este să vrem […]

22
dec.

Dreptatea lui Dumnezeu

Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? (Geneza 18:25) Întrebarea aceasta l-a fost adresată lui Dumnezeu de către Avraam în momentul în care a aflat despre planul Său de a distruge cetăţile din câmpie. Aflăm de aici […]

1 2 37