Devotional 2018

07
ian.

METUSALA

Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani, apoi a murit. (Geneza 5:27) Pe primele pagini din cartea Geneza, găsim un personaj despre care Sfânta Scriptură nu ne oferă prea multe detalii, nici chiar […]

06
ian.

ENOS

Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului. (Geneza 4:26) Ziua de azi poartă cu sine toate oportunitățile unei zile noi, în care mii de binecuvântări […]

05
ian.

SET

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm un Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Filipeni 3:20 Frumusețea Scripturii stă în felul simplu în care relatează viața personajelor sale, fără ocolișuri și fără glorii omenești. Accentul nu cade pe […]

04
ian.

ABEL

“Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui. (Geneza 4:4) De numele lui Abel se leagă prima jertfă umană din lumea noastră, primul deces înregistrat pe pământul acesta, primul exemplu de credincioșie cu preţul vieţii din istoria […]

03
ian.

CAIN

Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. (Geneza 4:15) În istoria lui Cain vedem mai întâi iubirea inegalabilă a lui Dumnezeu pentru cei care nu-L iubesc, căci sunt orbiţi de iubirea […]

02
ian.

ADAM

Dar ei au călcat legământul la fel ca Adam. (Osea 6:7, trad. text.) Acesta este singurul verset din Biblie care afirmă explicit că Dumnezeu a făcut un legământ cu Adam. Dintotdeauna legământul Lui constă într-o conjugare a iubirii, aşa cum […]

01
ian.

DUMNEZEU TATĂL

Domnul … a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul.” (Exodul 34:6,7) […]

1 27 28