Apocalipsa 22

1Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
3Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
6Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care au să se întâmple în curând. –
7Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
8Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
10Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.
11Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!
12Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
14Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
15Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
16Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
17Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
18Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”
20Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
21Harul Domnului Isus Hristos sa fie cu voi cu toţi! Amin.

Gânduri legate de Apocalipsa 22

Râul limpede cu apa vieții oferă binecuvântări nesfârșite venite de la tronul lui Dumnezeu. Acolo unde eu și Nancy locuim, avem parte de o apă foarte bună cu un gust deosebit. Nu pot decât să îmi imaginez cum va fi apa cerului, curgând din pomul vieții cu cele douăsprezece feluri de rod. Avem discuții despre ce fel de fructe vor fi. Concluziile noastre duc spre doisprezece cele mai deosebite fructe care ne plac (incluzând durian pentru mine dar nu și pentru Nancy) până la doisprezece tipuri de mango!

Un apel răsună din acest ultim capitol al Bibliei. Isus face apel inimilor noastre și ne spune de trei ori că El vine în curând! Să Îl slăvim cu inima deschisă, să ne desfătăm cu Apa Vieții plină de slavă și să primim binecuvântările lui prin ascultare. E momentul să acceptăm promisiunile profetice ale Apocalipsei.

Isus ne reamintește de autoritatea Sa ca și Alfa și Omega, însemnând că El este veșnic și ceea ce spune este plin de credință și adevăr. Hristos este foarte determinat ca noi să înțelegem relația salvatoare cu El și dependența totală de harul Său în viețile noastre. El ne avertizează că în timp ce așteptăm cu nerăbdare speranța binecuvântată, să nu schimbăm nimic din mesajele Lui. În Marea Luptă, pag. 670, Ellen White descrie acea zi: „Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.”

Chiar și așa, „Vino Doamne”. Împreună să strigăm și să proclamăm: „Isus revine!”

Ted N C Wilson
President, Seventh-day Adventist Church
Silver Spring, MD

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.