2 Timotei 2

1Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
2Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
3Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
4Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
5Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
6Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
7Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.
8Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea,
9pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.
10De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.
11Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.
12Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.
13Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
14Adu-le aminte de aceste lucruri, şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.
15Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.
16Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.
17Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet,
18care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa unora.
19Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”
20Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară.
21Deci dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.
22Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
23Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.
24Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
25să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;
26şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.

Gânduri legate de 2 Timotei 2

Un soldat, un atlet și un fermier – Paul folosește aceste trei personalități puternice pentru a exprima călătoria perseverentă a creștinului. Cine este soldatul ? Cel care ascultă ordinele comandantului său și cel care ”face tot posibilul sau dacă nu, moare” să le ducă la bun sfârșit, chiar și în mijlocul unei bătălii aprige. Atletul este următorul – bine antrenat, disciplinat, concentrat pe scopul de a câștiga indiferent de cost sau de orice sacrificiu personal. Și în final, Paul adaugă portretul fermierului muncitor și credincios care are încredere în Dumnezeu pentru recoltă.

Bunicul meu a fost fermier și era la fel ca majoritatea celorlalți care aveau aceeași meserie. Era foarte metodic, inovator, dulce la vorbire și chiar temperat. După toată munca grea și orele lungi de căldură sau frig pe care le îndura, aștepta cu răbdare recolta din toamnă.

Paul ne spune în termini incerți că unele dintre problemele noastre pot apărea din cauza unor frați membrii din biserică sau poate din cauza unui pastor, bătrân, diacon sau diaconeasă. Dar Paul continuă în versetul 19, „ Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui” şi „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”

Satana dorește să ne îndepărteze de la Dumnezeu prin a ne îndepărta de biserică! El poate folosi pe cineva de care ai avut grijă – amintește-ți, ”familia bisericii” l-a crucificat pe Cristos ! Nu te amăgi niciodată – dacă încetezi a mai merge la biserică din cauza cuiva sau a ceva ce s-a întâmplat, părăsești sanctuarul unde gloria lui Dumnezeu sălășluiește. Ascultă sfatul lui Paul și clădește-ți o fundație de neclintit. Fii puternic în Cristos și rezistă în fața celui rău atât din interior, cât și din exterior.

Dragă creștinule, fii puternic ca și un soldat, ascultând ordinele Comandatului vostru, „Depărtează-te de fărădelege.” Păstreaz-ți privirea fixă pe marele premiu, ca și un atlet disciplinat – într-o zi vei sta pe Marea de Sticlă împreună cu fratele tău mai mare, Isus. Și în final, ai încredere la fel ca și fermierul, care a îndurat cu răbdare arșiță, furtuni și ciumă; de asemenea, fii mereu încrezător că Dumnezeu vă va da o recoltă bogată: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5 :22,23)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.