2 Timotei 1

1Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Hristos Isus,
2către Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!
3Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.
4Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.
5Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.
6De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele.
7Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
8Să nu-ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
9El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,
10dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
11Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.
12Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.
13Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
14Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.
15Ştii că cei ce sunt în Asia toţi m-au părăsit; între alţii şi Figel şi Ermogen.
16Domnul să-şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor; căci de multe ori m-a mângâiat, şi nu i-a fost ruşine de lanţul meu.
17Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă şi m-a găsit.
18Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul „în ziua aceea”. Tu ştii foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.

Gânduri legate de 2 Timotei 1

Aceasta este ultima epistolă a lui Pavel scrisă în timp ce se afla în închisoarea Mamertina din Roma, asteptând să fie executat. Cum ai răspunde la o astfel de situație? În versetul 3, Pavel răspunde: „Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat”.

Stau și mă întreb – dacă aș fi în locul lui Pavel, aș putea să spun același lucru? Pot să Îl laud astăzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele – prin toate încercările? Ei bine, nu prea știu acest lucru pentru că nu am trecut prin toate încercările care ar putea să apară – și nici tu. Încercările vor veni până în ziua în care vom muri sau vom vedea pe Isus pe norii cerului. Tot ce știu este că pentru încercările de astăzi Dumnezeu ne-a dat o asigurare: „Harul Meu iti este de-ajuns…” (2 Cor. 12:9).

Harul lui Dumnezeu este cheia care ne poate ajuta în prezent și în viitor – indiferent de circumstanțe. Chinuiți în cel mai josnic mod, puterea Lui își va face lucrarea perfectă și ne va transforma în imaginea Lui. Așadar, Pavel ar putea spune: „De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Cor. 12:10).

Evanghelia nu produce persoane slabe spiritual, „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” (vers. 7). Împăratul David a înțeles conceptul „fără frică” atunci când a scris în Psalmi 27:1 „Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?” Răspunsul este desigur: de nimeni!

Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, să stăm fără frică în El. El ne-a oferit fiecare unealtă și resursă ca să facem acest lucru: putere, iubire și o minte sănătoasă. Pentru a descrie această putere, Pavel se folosește de cuvântul grecesc „Dunamis” – de unde provine și cuvântul englezesc „dinamită”. Această putere explosivă trebuie să fie cuplata cu dragostea – dragostea lui Dumnezeu. Combinația între puterea și dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie ghidată de o gândire sănătoasă – gândirea lui Hristos descrisă în Filipeni 2.

Pus în aplicare din veșnicii, acest har transformator, format din trio-ul: puterea lui Dumnezeu, dragostea și mintea lui Hristos, este aplicat prin intermediul Duhului Sfânt. Acest pachet al harului a fost responsabil pentru transformarea lui Pavel. „Nu există nici o limită a influenței și utilității unei persoane care și-a consacrat voia, scopului lui Dumnezeu (BC Vol. 7 p. 331)”. Pavel a descoperit acest adevăr extraordinar; Timotei la fel – dar noi?

Jim Ayer
Vice President
Adventist World Radio
General Conference

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.