1 Timotei 6

1Toţi cei ce sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.
2Iar cei ce au stăpâni credincioşi, să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri, şi spune-le apăsat.
3Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,
4este plin de mândrie, şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,
5zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni.
6Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.
7Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.
8Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
9Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare.
10Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
11Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.
12Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
13Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,
15care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
16singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.
17Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.
18Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
19aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.
20Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel,
21pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.

Gânduri legate de 1 Timotei 6

​Majoritatea dintre noi nu trăim într-o societate cu stăpâni și sclavi, astfel, cum se aplică pentru noi sfaturile din versetele 1-5? Ei bine, trăim într-o societate a angajatorului și a angajatului, a profesorului și a studentului, a celui bogat și a celui sărac, a soțului și a soției, a părinților și copiilor. Cum mă raportez față de cel pentru care lucrez sau față de cei care lucrează pentru mine, sau față de toți oamenii cu care intru zilnic în contact? Un creștin nu trebuie să fie ostil față de angajatorul sau supervizorul său, sau față de un membru al familiei, ci trebuie să demonstreze că este ca și Hristos chiar și în circumstanțele enervante ce pot apărea zilnic.

Versetele 6-10 pot fi antiteza „evangheliei prosperității”. Cunoaștem vorba: „dragostea de bani este sursa tuturor relelor”. Haideți să acceptăm acest adevăr și să învățăm să ne descurcăm cu venitul pe care îl avem în prezent. Să Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre, să căutăm calea Lui „și restul lucrurilor se vor rezolva”.

În versetele 11-16, Pavel îi dă lui Timotei o sarcină personală de unde avem și noi de învățat. „Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea… până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos”. „Om al lui Dumnezeu”, ce nume! Cine merită un astfel de nume? Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Aceasta este o mare parte din ceea ce mărturisim în fața lumii.

Îmi amintesc ca am vizitat o persoană care a lucrat în același birou cu Mable, o membră a bisericii noastre. Persoana a spus: „Mable este cea mai bună creștină pe care o cunosc”. Nu cred că familia bisericii noastre ar fi spus asta deoarece circumstanțele lui Mabel au împiedicat-o să fie prezentă la biserică în fiecare Sabat. Deși venea neregulat la biserică, ea emana lumina lui Hristos influențând pe cei cu care lucra cât și pe soțul său necredincios.

Mesajul acestei scrisori către Timotei este să fie credincios lui Hristos și învățăturilor Sale, cu tematica „reinviorare și reformare”.

Cum a crescut dragostea mea pentru Hristos în ultimii doi ani? Poate lumea să Îl vadă pe Isus prin mine?

David Manzano, Retired Pastor
Member of the Retired Workers Association
Collegedale, TN U.S.A.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.