Tag Archive: devotional

20
Oct

CĂCI DUMNEZEU LE-A PUS ÎN INIMĂ

Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. CĂCI DUMNEZEU LE-A PUS ÎN INIMĂ SĂ DUCĂ LA […]

19
Oct

O VOR PUSTII

Apoi [îngerul] mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, O VOR PUSTII Şl O VOR LĂSA GOALĂ. […]

18
Oct

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor. Şl CEI CHEMAŢI, ALEŞI Şl CREDINCIOŞI, CARE SUNT CU EL, de asemenea, îi vor birui. (Apocalipsa 17:14) Cultura americană nativă […]

17
Oct

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL

El SE VOR RĂZBOI CU MIELUL, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor. Şl CEI CHEMAŢI, ALEŞI Şl CREDINCIOŞI, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui. (Apocalipsa 17:14) Recent, Hollywoodul a […]

16
Oct

CELE ZECE COARNE

CELE ZECE COARNE PE CARE LE-AI VĂZUT SUNT ZECE ÎMPĂRAŢI care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. TOŢI AU ACELAŞI GÂND Şl DAU FIAREI PUTEREA Şl STĂPÂNIREA LOR. (Apocalipsa 17:12-13) […]

15
Oct

EA ÎNSĂŞI ESTE AL OPTULEA ÎMPĂRAT

Şi fiara, care era şi nu mai este, EA ÎNSĂŞI ESTE AL OPTULEA ÎMPĂRAT: ESTE DIN NUMĂRUL CELOR ŞAPTE şi merge la pierzare. (Apocalipsa 17:11) Acest text este un puzzle monumental. Mai întâi, cele şapte capete sunt şapte munţi, apoi […]

14
Oct

ŞAPTE ÎMPĂRAŢI

Aici este mintea plină de înţelepciune: CELE ŞAPTE CAPETE SUNT ŞAPTE MUNŢI pe care şade femeia. Sunt şi ŞAPTE ÎMPĂRAŢI: cinci au căzut, UNUL ESTE, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme. Şi fiara, […]

13
Oct

CELE ŞAPTE CAPETE

Aici este mintea plină de înţelepciune: CELE ŞAPTE CAPETE SUNT ŞAPTE MUNŢI PE CARE ŞADE FEMEIA. (Apocalipsa 17:9) Una dintre modalităţile de distracţie ale rasei umane este să râdă de slăbiciunile altor fiinţe umane. Este incredibil ce lucruri aiurea pot […]

12
Oct

FEMEIA ACEASTA

Şi am văzut PE FEMEIA ACEASTA îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. CÂND AM VĂZUT-O, M-AM MIRAT MINUNE MARE.Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care […]

11
Oct

ÎMBRĂCATĂ CU PURPURĂ Şl STACOJIU

Femeia aceasta era ÎMBRĂCATĂ CU PURPURĂ Şl STACOJIU, ERA ÎMPODOBITĂ CU AUR, CU PIETRE SCUMPE şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un POTIR DE AUR plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. PE FRUNTE PURTA SCRIS UN NUME, O TAINĂ: „Babilonul cel […]

1 2 132