Add any text here.

Tag Archive: devotional

17
Mar

BALAC

Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. (Isaia 66:2) Deși Balac este unul dintre personajele Scripturii, amintit ca un exemplu al nebuniei de a […]

16
Mar

DATAN ŞI ABIRAM

Depărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeți de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. (Numeri 16:26) Încă din ceruri, Satana a reușit să îi influențeze […]

15
Mar

FIII LUI CORE

Fiii lui Core n-au murit. (Numeri 26:11) Core este descris de Biblie ca un adevărat revoluţionar care s-a răsculat împotriva lui Moise şi Aaron: „Ajunge! Pentru că toată adunarea, toţi sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce […]

14
Mar

OMUL CARE A CĂLCAT SABATUL

Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” (Numeri 15:35) Nu ni se oferă detalii din care să reiasă că acest om ar fi fost vreun mare […]

13
Mar

CALEB – CÂND VÂRSTA ESTE DOAR UN NUMĂR

Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustiu; și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și […]

12
Mar

IOSUA

Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voștri… şi slujiţi Domnului. Şi, dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau […]

11
Mar

ÎNVINS SAU BIRUITOR?

Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!” (Numeri 13:30) Cunoști momentul acela când ți-ai stabilit o țintă deosebită pentru viitorul tău, […]

10
Mar

IOSUA

Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua! Acea piatră are şapte ochi. Voi ciopli pe ea o inscripție, zice Domnul oştirilor, şi voi îndepărta vina acestei țări într-o singură zi. (Zaharia 3:9, NTR) Iosua a făcut parte dintre […]

09
Mar

CELE DOUĂSPREZECE ISCOADE

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1) În rapoartele celor douăsprezece iscoade, descoperim o realitate prezentă până în ziua de astăzi în societate, în biserică şi în […]

1 2 144