Tag Archive: devotional

18
Dec

APA VIEŢII

Şi [îngerul] mi-a arătat un râu cu APA VIEŢII, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. (Apocalipsa 22:1) Familia Kaufman a experimentat un pic raiul pe pământ. Ei voiau doar o cabană […]

17
Dec

ABSOLUT NIMIC ÎNTINAT NU VA INTRA ÎN EA

În ea [împăraţii pământului] vor aduce slava şi cinstea neamurilor. ABSOLUT NIMIC ÎNTINAT NU VA INTRA ÎN EA, NIMENI CARE TRĂIEŞTE ÎN FĂRĂDELEGE Şl ÎN MINCIUNĂ; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului. (Apocalipsa 21:26-27) De trei ori, cartea […]

16
Dec

PORŢILE El NU SE VOR ÎNCHIDE

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în […]

15
Dec

NEAMURILE VOR UMBLA ÎN LUMINA El

Şl NEAMURILE VOR UMBLA ÎN LUMINA El, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava în ea. (Apocalipsa 21:24) O glumă cunoscută spune despre un rai care păstrează prejudecăţile pământului. Potrivit glumei, un rai baptist are multă apă şi fiecare scufundă […]

14
Dec

SLAVA LUI DUMNEZEU

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează SLAVA LUI DUMNEZEU, şi făclia ei este Mielul. (Apocalipsa 21:23) Unde locuiesc eu, în Michigan, „efectul de lac” al vremii tinde să producă ceruri gri. […]

13
Dec

FĂCLIA El ESTE MIELUL

În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic, ca şi MIELUL sunt templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi FĂCLIA El ESTE […]

12
Dec

TEMELIILE ZIDULUI CETĂŢII

TEMELIILE ZIDULUI CETĂŢII erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de […]

11
Dec

CETATEA ESTE PĂTRATĂ

Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei. CETATEA ESTE PĂTRATĂ, şi lungimea ei este cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia; avea aproape douăsprezece mii de prăjini. […]

10
Dec

CELE DOUĂSPREZECE NUME

[Cetatea] are un zid mare şi înalt cu douăsprezece porţi. Şi la porţi sunt doisprezece îngeri. Şi pe porţi sunt scrise numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. Spre răsărit sunt trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, […]

09
Dec

MIREASA MIELULUI

Unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit la mine şi mi-a zis: „Vino, îţi voi arăta MIREASA MIELULUI.” M-a dus în Duhul pe un munte mare şi înalt […]

1 2 137