Add any text here.

Citește Biblia

 • Geneza 35 14 noiembrie 2018

  1Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo, şi ridică acolo un altar Dumnezeului, care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.”
  2Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă, şi schimbaţi-vă hainele,
  3ca să ne sculăm, şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu, şi care a fost cu mine în călătoria, pe care am făcut-o.”
  4Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini, care erau în mâinile lor, şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.
  5Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile, care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
  6Iacov şi toţi cei ce erau cu el, au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan.
  7A zidit acolo un altar, şi a numit locul acela: „El-Betel” (Dumnezeul Betelului); căci acolo i se descoperise Dumnezeu, când fugea de fratele său.
  8Debora, doica Rebecii, a murit; şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei.”
  9Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat.
  10Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel.
  11Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine, şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.
  12Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.”
  13Dumnezeu S-a înălţat de la el, în locul unde îi vorbise.
  14Şi Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură, şi a turnat untdelemn.
  15Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.
  16Apoi au plecat din Betel; şi mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea;
  17şi în timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!”
  18Şi pe când îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
  19Rahela a murit, şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.
  20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este şi azi.
  21Israel a plecat mai departe; şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.
  22Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Şi Israel a aflat.
  23Fiii Leii: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, şi Zabulon. –
  24Fiii Rahelii: Iosif şi Beniamin.
  25Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan şi Neftali. –
  26Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.
  27Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam şi Isaac.
  28Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.
  29Isaac şi-a dat duhul şi a murit, şi a fost adăugat la poporul său, bătrân şi sătul de zile. Fiii săi Esau şi Iacov l-au îngropat.

  Gânduri legate de Geneza 35

  Chiar dacă povestea lui Iacov continuă în cartea Genezei, povestea lui Iacov intră în umbră datorită faptului că intră în scenă fiul său, Iosif. Deși, în primul rând, citim despre trei pierderi majore în viața lui Iacov și două interacțiuni semnificative dintre Dumnezeu și Iacov. Prima pierdere este cea a lui Debora, un membru iubit din gospodăria lui Iacov (versetul 8). Ultima pierdere este moartea lui Isaac (versetele 28-29). Între prima și ultima pierdere din viața lui Iacov, are loc moartea Rahelei în timp ce-l aducea la viață pe Beniamin (versetele 16-20). O durere sufletească în plus este și legătura dintre Ruben și Bilha. La fel ca și credincioșii de astăzi, Iacov a trăit toate durerile și tragediile pe care toți oamenii le trăiesc pe această planetă degradată.

  Cu toate acestea, în timpul pierderilor și a al suferințelor, Dumnezeu îi reamintește lui Iacov (și nouă) că nu este dat uitării. Dumnezeu îi reamintește lui Iacov de prezena Sa necondiționată folosindu-se de o scară la Betel și îl cheamă pe Iacov să se întoarcă acolo (versetul 1). Pe drum, Dumnezeu îi oferă protecție supranaturală (versetul 5). O dată ajuns în Betel, Dumnezeu îi apare lui Iacov din nou, reînnoiește promisunile date familiei sale și îi reaminteșe lui Iacov de noul său nume, Israel (versetele 9-12).

  Dumnezeu este credincios în ciuda incertitudinilor vieții, pierderilor în fața cărora suferim, chiar și în ciuda păcatelor noastre care ne aduc durere nouă și familiilor noastre.

  Douglas Tilstra