Citește Biblia

 • Ieremia 28 22 august 2017

  1În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor: 
  2„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului! 
  3Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta, şi le-a dus în Babilon. 
  4Şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon; căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.” 
  5Proorocul Ieremia a răspuns proorocului Hanania, în faţa preoţilor şi a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului. 
  6Ieremia, proorocul, a zis: „Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele, pe care le-ai prorocit tu, şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război! 
  7Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor: 
  8Proorocii, care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari. 
  9Dar, dacă un prooroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.” 
  10Atunci proorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia şi l-a sfărâmat. 
  11Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi sfărâma, peste doi ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!” Proorocul Ieremia a plecat. 
  12După ce a sfărâmat proorocul Hanania jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel: 
  13„Du-te, şi spune lui Hanania: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier! 
  14Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele câmpului!” 
  15Şi proorocul Ieremia a zis proorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. 
  16De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, te izgonesc de pe pământ, şi vei muri chiar în anul acesta; căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului.” 
  17Şi proorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.

  Gânduri legate de Ieremia 28

  În persoana lui Hanania se regăsește un alt val de profeție falsă. El a prezis că în doi ani națiunea va fi restaurată și captivitatea babiloneană se va sfârși. El a sfărâmat jugul de la gâtul lui Ieremia. Oamenii care au ascultat această profeție au trebuit să o compare cu ce au zis ceilalți dinainte de Ieremia.

  În acest capitol, Ieremia îi ajută pe oameni să reflecteze asupra acestui aspect: „Prorocii, care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari.” (vers. 8). Dar Hanania predica oamenilor despre pace. Unul dintre testele ca un profet să fie adevărat, este: „Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.” (vers. 9).
  În ultimele decenii din zilele noastre, am luat parte la mai multe predicții despre sfârșitul lumii decât în secolele anterioare din istorie. Unele dintre aceste predicții au venit însoțite de date specifice. Acești profeți împreună cu profetiile lor nu au ajuns la nivelul cuvântului lui Dumnezeu. Deasemenea, noi trebuie să avem în vedere faptul că acesta ar putea fi unul dintre teste în caz că ar exista o coincidență de evenimente. Profeții din zilele moderne trebuie să îndeplinească toate testele din Scriptură pentru a putea fi recunoscuți drept profeți.

  Isaia 8:20, Matei 7:15-20, 1 Ioan 4: 1-3 sunt unele dintre pasaje din Scriptură care pot fi folosite în testarea unei profeții moderne. Ellen G. White este unul dintre profeții moderni ai zilelor noastre care a fost supus la astfel de teste biblice, pe o lungă perioadă de timp iar astfel, prin îndeplinirea criteriilor din Scriptură, ea a dovedit faptul că este un profet adevărat.

  Avertismentul din 1 Ioan 4:1 este încă valabil: „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.” Această responsabilitate nu este dată doar teologilor, pastorilor sau liderilor, ci fiecare membru, pe lângă responsabilitatea colectivă, trebuie să testeze personal spiritele.

  Doamne, ajută-mă să știu cum să aplic un test de profeție asupra oricărei persoane care pretinde a fi un profet sau chiar vorbește ca și unul. Amin.

  Michael Sokupa
  Assoc. Professor and E.G.White Research Center Director
  Helderberg College, South Africa
  South Africa