Add any text here.

Citește Biblia

 • Evrei 1 16 august 2018

  1După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
  2la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
  3El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,
  4ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
  5Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?”
  6Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
  7Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
  8pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate:
  9Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”
  10Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
  11Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
  12le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”
  13Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?”
  14Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?

  Gânduri legate de Evrei 1

  Cartea Evreilor îmi amintește de momentul în care mă întâlneam cu o frumoasă fată ce mai târziu urma să fie soția mea. Timp de doi ani am locuit departe unul de celălalt. Apelurile telefonice, deși foarte scumpe, erau foarte prețioase pentru noi. (Internetul încă nu era disponibil pe atunci.) De fiecare dată când aflam că Alma suna, alergam într-un suflet de la al treilea etaj unde locuiam să fiu sigur că nu pierd nici un apel de la ea.

  Acesta este punctul cel mai important pe care cartea Evreilor îl subliniază: „…în ultimele zile, El ne-a vorbit prin Fiul Său” (Evrei 1:1-2)! Cât de minunat era pentru Israeliții credincioși să audă aceste vești. Ultima dată când le vorbise Dumnezeu a fost acum câteva secole prin profetul Maleahi.

  Mesajul lui Dumnezeu este important din două motive: mesagerul și mesajul. Versetele 3-4 se concentrează pe Fiul, mesagerul. Există șapte afirmații despre el. Unele fac referire la realizările sale impresionante (creare, susținere a lumii, etc.), dar altele se referă la faptul uimitor că Fiul este una cu Dumnezeu. Această unitate este necesară, pentru că numai cel care este Dumnezeu ar putea explica ce este adânc în inima lui Dumnezeu.

  Versetele 5-14 se concentrează pe mesaj. Autorul anunță că „în aceste ultime zile”, Dumnezeu și-a îndeplinit promisiunile promisiunile de a stabili împărăția lui prin întronizarea lui Isus la „dreapta Sa” (2 Sam 07:13, Dan 2:28, 10:14). Vs. 5-14 se referă la întronizarea lui Isus peste îngeri. Vs. 5-7 declară că Isus este Fiu de Împărat în îndeplinirea legământului davidic (2 Sam 07:14) și îngerii sunt slujitorii care dau închinarea și ascultarea Fiului. Vs. 8-12 menționează că Fiul a creat lumea, detine tronul și sceptrul Său, și este veșnic, iar îngerii sunt slujitorii sub comanda Sa. În cele din urmă, Vs. 13-14 afirmă că Fiul stă la „dreapta” lui Dumnezeu și îngerii sunt „trimiși” pentru a servi scopurilor sale.

  Este emoționant să știi că Dumnezeu îl folosește pe propriul Său Fiu pentru a ne vorbi și pentru a ne invita să ne întoarcem la El. Dacă nu a înlăturat nici un efort sau cost pentru a trimite mesajul Său la noi, ar trebui să alergăm într-un suflet către El pentru a fi siguri că nu pierdem mesajul ce vrea să ni-L transmită.