Add any text here.

Devotional 2016

06
Ian

Un exemplu de unitate a bisericii

Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:47) Pe măsură ce ucenicii aveau să lucreze uniţi, mesagerii cereşti urmau să meargă înaintea lor, deschizându-le calea. În felul acesta, multe inimi aveau să […]

05
Ian

Ucenicii lucrau împreună

Alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta.(Faptele Apostolilor 6:3) Pe măsură ce numărul ucenicilor a crescut, vrăjmaşul a reuşit să stârnească suspiciunile unora care mai […]

04
Ian

Un canal de lumină

„Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”(Faptele apostolilor 9:6) Lui Anania cu greu i-a venit să se bazeze pe cuvintele îngerului, căci rapoartele despre cruda prigonire a sfinţilor din Ierusalim, dusă […]

03
Ian

Poporul ales

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.(Efeseni 5:25) Dumnezeu are o biserică pe pământ – poporul Său ales, care ţine poruncile Lui. El nu conduce indivizi separaţi, unul ici şi unul […]

02
Ian

Fortăreaţa lui Dumnezeu

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. (1 Timotei 3:15) Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ea a fost […]

01
Ian

Unitatea credinţei

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsa 14:12) Dumnezeu călăuzeşte un popor afară din lume şi îl aşază pe platforma înaltă a adevărului veşnic: poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. El doreşte […]

1 36 37