Add any text here.

Devotional 2016

06
ian.

Un exemplu de unitate a bisericii

Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:47) Pe măsură ce ucenicii aveau să lucreze uniţi, mesagerii cereşti urmau să meargă înaintea lor, deschizându-le calea. În felul acesta, multe inimi aveau să […]

05
ian.

Ucenicii lucrau împreună

Alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta.(Faptele Apostolilor 6:3) Pe măsură ce numărul ucenicilor a crescut, vrăjmaşul a reuşit să stârnească suspiciunile unora care mai […]

04
ian.

Un canal de lumină

„Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”(Faptele apostolilor 9:6) Lui Anania cu greu i-a venit să se bazeze pe cuvintele îngerului, căci rapoartele despre cruda prigonire a sfinţilor din Ierusalim, dusă […]

03
ian.

Poporul ales

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.(Efeseni 5:25) Dumnezeu are o biserică pe pământ – poporul Său ales, care ţine poruncile Lui. El nu conduce indivizi separaţi, unul ici şi unul […]

02
ian.

Fortăreaţa lui Dumnezeu

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. (1 Timotei 3:15) Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ea a fost […]

01
ian.

Unitatea credinţei

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. (Apocalipsa 14:12) Dumnezeu călăuzeşte un popor afară din lume şi îl aşază pe platforma înaltă a adevărului veşnic: poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. El doreşte […]

1 36 37