Add any text here.

Devotional 2016

21
dec.

Locuinţele celor răscumpăraţi

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. (loan 14:2) Prin sacrificiul prin care a plătit pedeapsa pentru păcat, Hristos avea nu numai să-i răscumpere pe oameni, ci şi să recupereze stăpânirea pe care […]

20
dec.

Restaurarea Edenului

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. (Apocalipsa 21:1) Grădina Edenului a rămas pe pământ mult timp după ce omul a fost alungat de acolo. Neamului căzut i s-a […]

19
dec.

Curăţarea pământului

Şi Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. (Apocalipsa 20:10) Pentru Dumnezeul nostru îndurător, actul pedepsirii este un act straniu. „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu […]

18
dec.

Oştile celor răscumpăraţi

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui. (Apocalipsa 20:11) La sfârşitul celor 1 000 de ani, Hristos Se întoarce pe pământ însoţit de […]

16
dec.

Întemniţarea lui satana

El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. (Apocalipsa 20:2) Profetul prezice exilarea lui Satana şi starea de haos şi ruină în care va fi […]

15
dec.

Dezvăluirea intervenţiilor îngerilor

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:14) Atunci va fi deschis înaintea noastră manualul marelui conflict care a început înainte de începutul timpului şi care se va termina […]

14
dec.

Un studiu care va dura veşnic

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (loan 17:3) Planul de răscumpărare nu va fi pe deplin înţeles nici chiar atunci când cei mântuiţi vor […]

13
dec.

Bucuria moştenitorilor lui Dumnezeu

Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernic! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor! (Apocalipsa 15:3) Moştenitorii lui Dumnezeu au venit de prin podurile caselor, din cocioabe, din temniţe, de pe eşafoduri, din munţi, din pustiuri, […]

12
dec.

Cei 144 000

Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1) Pe marea de cristal […]

1 2 3 37