Add any text here.

Devotional 2016

31
dec.

Sfârşitul luptei

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi, cu toţi! Amin! (Apocalipsa 22:21) Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să comunice deschis cu Tatăl şi cu Fiul. […] Toate comorile universului se vor deschide în faţa celor răscumpăraţi de Dumnezeu. Eliberaţi […]

30
dec.

Cerul începe în suflet

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. (Matei 22:37) Cerul începe în suflet şi, pe măsură ce dispoziţia spirituală creşte, Hristos este preţuit tot mai mult şi devine […]

29
dec.

Viziuni pline de slavă

Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ţi ia cununa! (Apocalipsa 3:11) Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, îndepărtându-se de orice supunere faţă de lume, atunci înaintea ei stau zorile unei zile strălucite şi glorioase. Făgăduinţa […]

28
dec.

Cântările care vor fi cântate

Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. (Apocalipsa 14:3) Cel ce va veni spune: „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” […]

27
dec.

Părtaşi la slava lui Isus

Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu. (loan 17:24) Învierea şi înălţarea Domnului nostru sunt o […]

26
dec.

Tivul roşu

Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte. (Apocalipsa 2:11) Cu Isus în fruntea noastră, toţi am coborât din cetate pe acest pământ, pe un munte mare şi impunător, care nu a rezistat atingerii lui […]

25
dec.

Cununa vieţii

Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii! (Apocalipsa 2:10) Aceia care aşteaptă vor fi încununaţi cu slavă, cinste şi nemurire. Nu-mi vorbiţi despre onorurile lumii ori despre lauda marilor oameni ai ei. Toate sunt deşertăciune. La o […]

24
dec.

Scăpaţi de puterea răului

Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. (1 Corinteni 2:9) Cerul este o şcoală, având ca domeniu […]

23
dec.

Oportunităţile din Cer

Deschideţi porţile ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. (Isaia 26:2) Acolo vom cunoaşte pe deplin, aşa cum şi noi am fost cunoscuţi pe deplin. Acolo, iubirea şi compasiunea pe care Dumnezeu ni le-a sădit în suflet îşi vor […]

22
dec.

O privire asupra altor lumi

El a făcut Cloşca-cu-Pui şi Orionul, El preface întunericul în zori. (Amos 5:8) Cerul este un loc minunat. Tânjesc să fiu acolo şi să-L privesc pe scumpul meu Isus, care Şi-a dat viaţa pentru mine, şi să fiu transformată după […]

1 2 37