Add any text here.

Devotional 2015

05
Ian

„Domnul, Neprihănirea noastră!”

lată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihanirea noastră!” (Ieremia 23:6) Cel mai sugestiv nume pe care îl primeşte Domnul Isus în Scriptură este „Domnul, Neprihanirea noastră”. Numai El poate purta acest titlu profetic. El este unica întruchipare a […]

04
Ian

Autenticitatea și închinarea în familie

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr.(Ioan 4:23) Altarul de familie va fi în mod sigur o binecuvântare pentru copiii tăi, dacă ei vor vedea în tine […]

03
Ian

Închinarea în familie

Şi, daca nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi… Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului (losua 24:15) Închinarea în familie este cea mai veche dintre toate practicile religioase, fiind prezentă […]

02
Ian

Mană în zorii zilei

Domnul a zisjui Moise: lată ca voi face să plouă pâine din ceruri… Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava Domnului (Exodul 16:4,7) În acest pasaj, este consemnată o făgăduinţă făcută de Dumnezeu poporului Israel, în timpul călătoriei prin pustie. Totuşi, […]

01
Ian

Anul bunătății Domnului

Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău! (Psalmi 69:13) E prima dimineaţă a noului an şi ne întâlnim cu Dumnezeu ca sa începem viaţă nouă. […]

1 36 37