Add any text here.

Devotional 2015

05
ian.

„Domnul, Neprihănirea noastră!”

lată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihanirea noastră!” (Ieremia 23:6) Cel mai sugestiv nume pe care îl primeşte Domnul Isus în Scriptură este „Domnul, Neprihanirea noastră”. Numai El poate purta acest titlu profetic. El este unica întruchipare a […]

04
ian.

Autenticitatea și închinarea în familie

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr.(Ioan 4:23) Altarul de familie va fi în mod sigur o binecuvântare pentru copiii tăi, dacă ei vor vedea în tine […]

03
ian.

Închinarea în familie

Şi, daca nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi… Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului (losua 24:15) Închinarea în familie este cea mai veche dintre toate practicile religioase, fiind prezentă […]

02
ian.

Mană în zorii zilei

Domnul a zisjui Moise: lată ca voi face să plouă pâine din ceruri… Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava Domnului (Exodul 16:4,7) În acest pasaj, este consemnată o făgăduinţă făcută de Dumnezeu poporului Israel, în timpul călătoriei prin pustie. Totuşi, […]

01
ian.

Anul bunătății Domnului

Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău! (Psalmi 69:13) E prima dimineaţă a noului an şi ne întâlnim cu Dumnezeu ca sa începem viaţă nouă. […]

1 36 37