Add any text here.

Devotional 2018

22
iun.

IZABELA

Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, şi-a uns sprâncenele, şi-a împodobit capul şi se uita pe fereastră. (2 Împăraţi 9:30) Izabela a trăit în secolul al IX-lea î.Hr. şi a fost o principesă feniciană, fiica regelui Etbaal […]

21
iun.

OMRI

Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri şi lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab şi umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, îţi voi face locuitorii de batjocură şi veţi purta ocara poporului Meu. […]

20
iun.

ZIMRI

Slujitorul său, Zimri, care era mai-mare peste jumătate din carele lui, a uneltit împotriva lui. Ela era la Tirţa, chefuind şi îmbătându-se… Zimri a intrat, l-a lovit şi l-a ucis… Şi a domnit el în locul lui. (1 Împărați 16:9-10) […]

19
iun.

ELA

Ela era la Tirţa chefuind şi îmbătându-se… Zimri a intrat, l-a lovit şi l-a ucis… din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiseră… şi în care târâse şi pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul. (1 Împăraţi 16:9-10,13) Ela […]

18
iun.

BAEŞA

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? (Matei 16:26) Istoria lui Baeşa este căutarea iubirii de sine: să stăpâneşti tu, să fii […]

17
iun.

ASA

Faptele lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel. (2 Cronici 16:11) Un vechi proverb românesc spune că „ziua bună începe de dimineață”. Aceasta înseamnă că cine începe bine va […]

16
iun.

NEVASTA LUI IEROBOAM

Şi Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; … Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei […]

15
iun.

PROROCUL ÎNŞELĂTOR

I-au pus trupul în mormânt şi l-au jelit zicând:„Vai, frate!” (1 Împăraţi 13:30) În capitolul 13 din 1 Împăraţi, accentul cade în mod natural fie asupra încumetării lui Ieroboam, fie asupra neascultării prorocului trimis de Dumnezeu. Astăzi însă, vă propun […]

14
iun.

FALSUL PROROC

Şi el i-a zis: „Şi eu sunt proroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: «Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă.»” Îl minţea. (1 Împăraţi 13:18) Printre darurile […]

13
iun.

OM AL LUI DUMNEZEU DIMINEAŢA SAU TOATĂ ZIUA?

Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Jumătate din casa ta să-mi dai, și n-aș intra cu tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta.” (…) Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el (prorocul mincinos) și […]

1 2 16