Add any text here.

Devotional 2018

16
aug.

MARDOHEU

Toţi slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina. (Estera 3:2) 1972. În faţa comisiei […]

15
aug.

ESTERA

Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie? (Estera 4:14) De […]

14
aug.

Vasti – DEMNITATE REGALĂ

Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit, prin fameni, porunca împăratului… (Estera 1:12) Ospăţul dat de împăratul Ahaşveroş în cinstea nobililor şi demnitarilor săi a fost unul deosebit de extravagant, în care consumul de alcool era fără […]

13
aug.

AHAŞVEROŞ

Au scris în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călări pe cai şi catâri născuţi din iepe. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se […]

12
aug.

ŞALUM, MAI-MARE ÎN IERUSALIM

Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. (Neemia 3:12) Neemia, trimisul lui Artaxerxe, a sosit la Ierusalim şi a început să refacă zidurile cetăţii, în dorinţa de a restabili […]

06
aug.

EZRA

Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile. (Ezra 7:10) În 18 iunie 2012, norvegianul Gunnar Garfors a intrat în Cartea Recordurilor cu titlul […]

05
aug.

CIRUS ELIBERATORUL

În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris […]

04
aug.

EZECHIEL

Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea! (Ezechiel 3:17) Aceasta a fost înalta chemare pe care Dumnezeu a adresat-o profetului Ezechiel. Chiar […]

03
aug.

ZEDECHIA

Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine şi vei scăpa cu viaţă. (Ieremia 38:20) Fiecare zi ne aşază în faţă noi provocări şi suntem puşi în faţa unor alegeri care ne vor influenţa cursul vieţii. Deciziile […]

02
aug.

IOIACHIM

Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmii 119:11) După moartea prematură a împăratului Iosia, trei dintre fiii săi s-au succedat la conducerea ţării: Ioahaz, Ioiachim şi Zedechia (2 Cronici 36), dar niciunul nu a […]

1 2 21