Add any text here.

Biblia la rand

15
iul.

Efeseni 5

1Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 2Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros”, lui Dumnezeu. 3Curvia, sau orice […]

14
iul.

Efeseni 4

1Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, 2cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, 3şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, […]

13
iul.

Efeseni 3

1Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor… 2 (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care […]

12
iul.

Efeseni 2

1Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele […]

11
iul.

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: 2Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. 3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl […]

10
iul.

Galateni 6

1Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. 2Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini […]

09
iul.

Galateni 5

1Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Şi mărturisesc iarăşi încă odată oricărui om care primeşte tăierea împrejur, […]

08
iul.

Galateni 4

1Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. 2Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. 3Tot aşa şi noi, […]

07
iul.

Galateni 3

1O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei? 3Sunteţi aşa […]

06
iul.

Galateni 2

1După patrusprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. 2M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, în deosebi celor […]

1 2 110