Add any text here.

Biblia la rand

23
Feb

Marcu 2

1După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă, 2şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul. 3Au venit la el nişte oameni, […]

22
Feb

Marcu 1

1Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2După cum este scris în proorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea… 3Glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”, 4a venit […]

21
Feb

Matei 28

1La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a […]

20
Feb

Matei 27

1Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. 3Atunci Iuda, vânzătorul, […]

19
Feb

Matei 26

1Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. 3Atunci Iuda, vânzătorul, […]

18
Feb

Matei 25

1Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. 3Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4dar cele […]

17
Feb

Matei 24

1La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care […]

16
Feb

Matei 23

1Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi, 2a zis: „Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. […]

15
Feb

Matei 22

1Isus a luat cuvântul, şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis: 2„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a făcut nuntă fiului său. 3A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei […]

14
Feb

Matei 21

1Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, 2şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; […]

1 2 96