Add any text here.

Biblia la rand

21
nov.

Geneza 42

1Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: „Pentru ce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?” 2Şi a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; pogorâţi-vă, şi cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să […]

20
nov.

Geneza 41

1După doi ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu (Nil). 2Şi iată că şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup s-au suit din râu, şi au început să pască prin mlaştini. 3După […]

19
nov.

Geneza 40

1După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. 2Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor. 3Şi i-a pus sub […]

18
nov.

Geneza 39

1Iosif a fost dus în Egipt; şi Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un Egiptean, l-a cumpărat de la Ismaeliţii care-l aduseseră acolo. 2Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, […]

17
nov.

Geneza 38

1În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira. 2Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Canaanit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s-a culcat cu ea. 3Ea a […]

16
nov.

Geneza 37

1Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. 2Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de şaptesprezece ani, păştea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. […]

15
nov.

Geneza 36

1Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom. 2Esau şi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata Hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Ţibeon, 3şi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. – 4Ada a născut lui […]

14
nov.

Geneza 35

1Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo, şi ridică acolo un altar Dumnezeului, care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” 2Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi […]

13
nov.

Geneza 34

1Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării. 2Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o. […]

12
nov.

Geneza 33

1Iacov a ridicat ochii, şi s-a uitat; şi iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela, şi cele două roabe. 2A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu […]

1 2 115